Biokaasulla ajat ekologisesti

Kun Suomessa puhutaan kaasuautosta, kyseessä on auto, jonka ensisijaisena polttoaineena on metaanikaasu, joka voi olla fossiilista maakaasua tai biokaasua tai niiden sekoitusta.

Kaasuauton ensisijainen polttoaine on kaasu, mutta yleensä niissä on myös bensatankki. Ne kulkevat yhtä hyvin kaasulla kuin bensiinilläkin. Kahden polttoaineen järjestelmää käyttävästä autosta käytetään termiä bi-fuel. Toisena polttoaineena voi olla bensiinin sijasta myös diesel ja silloin kyseessä on dual-fuel.

Kaasuauton moottori on normaali kipinäsytytys(otto)moottori, periaatteessa aivan samanlainen kuin bensamoottori. Joissain tapauksissa metaanimoottorissa voi olla korkeampi puristussuhde, koska metaanin oktaaniluku on bensiiniä korkeampi.

Bi-fuel moottori käyttää bensiiniä hyvin vähän, ainoastaan kylmäkäynnistyksiin alle 10 asteen pakkasilla sekä lisäksi kaasun tankkauksen jälkeen muutaman sadan metrin matkan kaasun laadun mittaamisen ajan.

Monofuel-kaasumoottori ei tarvitse tuekseen toista polttoainetta. Monofuel-kaasumoottoria ei ole henkilöautoissa.

Auto

Liikennekaasua on kahta laatua: venäläistä maakaasua ja kotimaista biokaasua. Maakaasu on fossiilinen polttoaine, joka on syntynyt ajan saatossa maankuoren sisällä.  Biokaasua syntyy luonnossa mikrobien hajottaessa orgaanisista ainesta hapettomissa olosuhteissa. Biokaasun tuotantolaitoksissa biokaasua valmistetaan mädättämällä biokaasureaktoreissa biomassaa, pääasiassa yhdyskuntien, maatalouden ja teollisuuden jätettä. Tavallinen tankkaaja voi saada autoonsa vain paineistettua kaasua eli maakaasua tai biokaasua. Fossiilisista polttoaineista maakaasu on puhtain, sillä sen palamisessa ei synny rikkiä tai raskasmetalleja. Henkilö- ja pakettiautokäytössä maakaasu vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 25 % bensiiniin verrattuna. Liikennepolttoaineeksi jalostettu biokaasu on lähes puhdasta metaania ja se vastaa ominaisuuksiltaan täysin fossiilista maakaasua.

Virallisten WLTP-mittausten mukaan kaasuauton CO2-päästöt ovat parikymmentä prosenttia pienemmät kuin vastaavan bensiinikäyttöisen auton. WLTP-mittauksesta saadut arvot eivät kuitenkaan kerro koko totuutta vaan ovat itse asiassa biokaasun osalta hyvinkin harhaanjohtavia. Fossiilista polttoainetta käytettäessä pakoputken päästä tuleva hiilidioksidi on peräisin maan sisästä ja se suoraan lisää hiilidioksidikuormitusta ilmakehässä, mutta biokaasua käytettäessä pakoputken päästä tuleva hiilidioksidi on peräisin luonnon kiertokulusta eikä hiilidioksidin määrä ilmakehässä lisäänny. Biokaasun käyttö polttoaineena vähentää auton kasvihuonepäästöjä noin 85 % verrattuna bensiiniin. Biokaasu on ekologisin valinta. Vähäpäästöisyyden lisäksi biokaasu on aitoa kiertotaloutta. Biokaasu on 100 % kotimaista ja sen käytöllä korvataan fossiilisten polttoaineiden tuontia ja sen tuotanto työllistää kotimaassa. Biokaasun tuotannossa syntyy rinnakkaistuotteena hyviä ravinteita maanparannuskäyttöön, mikä mahdollistaa keinolannoitteiden käytön vähentämisen.

Koska jalostettu biokaasu ja maakaasu ovat kemialliselta koostumukseltaan samanlaisia, pääasiassa metaania sisältäviä energiakaasuja, voidaan niitä sekoittaa keskenään. Vaikka biokaasu verkostoon syötettäessä sekoittuu maakaasun joukkoon ja asiakkaille jaettu kaasu käytännössä aineelliselta koostumukseltaan biokaasun ja maakaasun seosta, biokaasun sertifikaattijärjestelmä pitää huolen siitä, että biokaasua myydään korkeintaan tuotettua määrää vastaava määrä, eikä sitä voi myydä useampaan kertaan eri käyttökohteisiin.

Kun siis valitset Gasumin asemalla tankkaavasi biokaasua, saatat hyvinkin saada autosi tankkiin maakaasua, mutta vastaavasti joku maakaasua ostanut saakin biokaasua. Eli biokaasun kokonaiskulutus lisääntyy vähintään tankkaamallasi määrällä ja kokonaispäästöt vähenevät samassa suhteessa.

Kaasuhenkilöautosta maksettava ajoneuvovero koostuu perusverosta ja käyttövoimaverosta. Kaasuauton käyttövoimavero on tällä hetkellä 3,1 snt/päivä/alkava 100 kg eli keskikokoisen auton käyttövoimavero on vuodessa n. 200€. Perusvero taas määräytyy pääsääntöisesti autonvalmistajan ilmoittaman hiilidioksimäärän mukaan.

Faktoja kaasulla ajamisesta

1. Kaasulla ajat ekologisesti

– kaasuauto on hyvä vaihtoehto ympäristötietoiselle autoilijalle

– biokaasu on täysin uusiutuva polttoaine

– biokaasulla ajettaessa Gasumin mukaan nettomääräiset hiilidioksidipäästöt ovat nolla

2. Tankkausverkosto on hyvä

– tällä hetkellä Gasumilla on laajin kaasuverkosto

– tankkausverkosto tiivis Etelä- ja Länsi-Suomessa

– pohjoisin Gasumin asema Oulussa ja itäisin Imatralla

– vuoden 2020 alusta Gasum on saamassa kilpailijoita, joten kaasuverkosto on laajenemassa entisestään ympäri Suomea

3. Matkasi ei katkea pohjoisessakaan

– Lapissa ja itäisessä Suomessa kaasuasemia todella vähän, mutta koska kaasuauto on bi-fuel eli voit myös tankata tavallista bensiiniä

4. Kaasuauton huolto ei vaadi ihmeitä

– Kaasuauton huolto ei juuri poikkea bensiini- tai dieselauton huoltamisesta

– poikkeuksellisesti kaasuauton öljyt on vaihdettava pääosin kerran vuodessa

5. Kaasuautoilulla säästät ympäristön lisäksi myös rahaa

– kaasu on huomattavasti halvempaa kuin bensiini

– kaasun lisäksi n. 200€ vuodessa käyttövoimaveroa, mutta kuitenkin halvempaa kuin dieselvero

6. Monet tunnetut automerkit valmistavat kaasuautoja

– kaasuautoja valmistavat mm. Audi, Seat, Opel, Skoda, Volkswagen ja Volvo

– useimmilla kaasuautomalleilla tankillisella ajaa 300-400 km

– eteläisessä Suomessa pärjää pelkällä kaasulla.