Etanoliautoilu

E85-korkeaseosetanoli

Polttoainetta, joka sisältää vähintään 15 tilavuusprosenttia bensiiniä ja enintään 85 tilavuusprosenttia etanolia, kutsutaan E85-korkeaseosetanoliksi.  Yleisimpänä raaka-aineena käytetään sokerijuurikasta ja -ruokoa, mutta myös maissia ja vehnää käytetään. Brasiliassa on käytetty bioetanolia jo 1970-luvulta lähtien yhtenä tärkeimpänä liikennepolttoaineena.

Suomessa bioetanolia valmistetaan elintarviketeollisuuden biojätteestä sekä sahanpurusta. Korkea etanolipitoisuus E85-polttonesteessä laskee autoilun fossiilisia päästöjä jopa 80 %.

Bioetanolin ominaisuuksista

Puristuskestävyys ilmaisee polttoaineelle sallittua puristussuhdetta ennen moottorille vahingollista nakutusta. Nakutuksella tarkoitetaan polttoaineseoksen ennenaikaista syttymistä. Polttoainelaadun oktaaniluku kertoo sen puristuskestävyyden. E85-korkeaseosetanolin oktaaniluku on vähintään 104. Korkeampi oktaaniluku tarkoittaa korkeampaa puristuskestävyyttä.

Etanolin bensiiniä korkeammasta puristuskestävyydestä johtuen E85 aiheuttaa vähemmän nakutusta kuin bensiini ja sitä voidaan soveltaa esimerkiksi kilpailukäytössä korkean viritysasteen moottoreissa.

Suurin valmistaja Suomessa on St1, joka valmistaa bioetanolia ainoastaan biojätteestä.

E85-polttoaine sisältää 85% etanolia ja 15% bensiiniä ja sen lisäaineita. Sitä voi käyttää flexfuel-autoissa. Polttoainetta myydään kauppanimillä Ekoflex E85 ja RE85.

eFlexFuel-auto on normaalilla bensamoottorilla varustettu auto, joka on muokattu niin, että se voi käyttää voimanlähteenään myös etanolia. Autoon voi tankata bensiiniä tai mitä tahansa niiden seosta.

Bioetanoli on lähes hiilineutraali polttoaine, sillä CO2 palautuu luonnon normaaliin kiertokulkuun. Bioetanoli tuottaa uutta hiilidioksidia ilmakehään vain 20% bensiinin tuottamasta määrästä.

Etanoliautoilun myyttejä

Tiivisteet ja polttoainelinjat rikkoutuvat etanolista

Tämä on ehkä yleisin etanoliin liittyvä myytti. Kuitenkin laajamittaisten kokemusten ja havaintojen perusteella, tiivisteiden ja polttoainelinjojen rikkoutumista esiintyy vain alle 0,1 % autoista kahden vuoden sisällä etanoliin siirtymisestä.

On tehty tutkimus, jossa autolla ajettu noin 100 000 kilometriä etanolilla, niin etanoli ei ole osoittautunut vahingolliseksi linjastolle, ei edes 20 vuotta vanhoissa autoissa.

Polttoainepumppu ja suuttimet hajoavat etanolilla

Polttoainepumpun rikkoutumista etanolilla pelätään yleisesti. Toisin kuin polttoainelinjasto, pumppu on kuluva osa, jota myydään Suomessa tuhansia vuosittain bensiinillä ja dieselillä kulkeviin autoihin. Pumppuja vaihdetaan toisin sanoen riippumatta autossa käytetystä polttoaineesta.

Autoa ei saa käyntiin etanolilla

Etanolikäyttöisen auton käynnistyminen pakkasilla on yleinen huoli. Varhaiset eFlexFuelin mallit ja ensimmäisten sukupolvien tehdasvalmisteiset flexifuel-autot olivatkin heikompia käynnistymään etanolilla, ja autoja saattoi joutua käynnistämään useampia kertoja. Kylmäkäynnistymisen suhteen kehitys on kuitenkin ollut huimaa.

Kylmällä säällä autoa käynnistäessä moottorin esilämmitys on aina suositeltavaa riippumatta polttoaineesta. Lisäksi auton sytytysosien tulee olla huollettu asianmukaisesti; Heikkokuntoinen akku tai sytytystulpat heikentävät auton kylmäkäynnistysominaisuuksia merkittävästi. Vanhemmassa autossa polttoainesuuttimet voivat olla myös likaantuneet, mikä heikentää suuttimen ruiskutuskuviota ja polttoaineen höyrystymistä. Jos nämä asiat ovat kunnossa, myös etanolikäyttöinen auto lähtee talvikylmällä käyntiin eFlexFuelin kylmäkäynnistysavustuksen ansiosta.

Moottori rikkoutuu etanolilla

Etanolilla ei ole havaittu yhteyttä moottorin hajoamiseen. Etanolilla on moottorin kannalta itse asiassa enemmän hyötyjä kuin haittoja. E85 on yli 104 oktaanista polttoainetta. Etanolin hyödyksi voidaan lukea pienentynyt nakutus- ja ylikuumenemisriski. Etanoli ei myöskään kartoita moottoria bensiinin tavoin.

Etanoli heikentää öljyn ominaisuuksia ja lyhentää huoltoväliä

Monesti pelätään, että etanoli heikentää öljyn voiteluominaisuuksia. Laajamittaisteen empiiristen havaintojen perusteella turvallinen huoltoväli etanolilla on 10 000 kilometriä. Yleisesti ottaen, öljyt tulisi vaihtaa aina 10 000 kilometrin välein polttoaineesta riippumatta, kun autolla ei ajeta pelkästään maantieajoa. Auton käyttöympäristö vaikuttaa öljyn ominaisuuksine heikkenemiseen.

Etanolilla autoilu tekee autosta tehottoman eikä säästä polttoainekustannuksissa

Etanoli ei laske auton tehoja, vaan päinvastoin se tuo hieman lisää tehoa ja vääntöä. Jätepohjaisen edistyneen etanolin suorituskykyominaisuudet ovat ylivertaisia verrattuna useimpiin muihin biopolttoainevaihtoehtoihin. Bensiini tärkein ominaisuus on oktaaniluku ja se on E85-korkeaseosetanolissa suuri, jopa 104. Korkeaseosetanoli ei siis laske auton tehoja, vaan päinvastoin lisää vääntöä ja käyttövoimaa.

Volvon ”tinakoneista” on kuulunut vain positiivista etanolilla ajettaessa. Käyntiinlähtö kylmänäkin on ollut hyvää ja kulutuksen muutokset ilmoitetun rajoissa (jotkut jopa päässeet samaan mitä bensiinillä omassa ajossaan).

Käyttökokemuksia

“Monesti puhutaan, että sähköauto on tulevaisuutta ja ainut tie puhtaaseen liikenteeseen, mutta omien havaintojeni perusteella E85-polttoaine on ainoa oikea ympäristöystävällinen ratkaisu.”

“Koska asun maaseudulla, on suurin henkilökohtainen ilmastosyntini yksityisautoilu. Meillä ei pääse mihinkään hyppäämättä auton rattiin. Myös työpajojen takia ajan paljon. Haaveilen ekologisemmasta autosta, mutta budjettini ei anna myöten – ajelen siis vanhemmalla, käytetyllä autolla. Kun kuulin etanolipäivityksestä, syttyi mieleeni valo.”

“Etanoliautoilu on kukkarolleni sopiva keino vähentää välittömästi autoilun ympäristökuormitusta, ja samalla voin olla esimerkkinä lapsilleni ja nuorille.”

“Ympäristöystävällisyyden lisäksi etanolitankkauksella oikeasti säästää rahaa: aikaisemmin täysi tankki maksoi noin 75 €, kun nykyään sen hinta on suunnilleen 50 €. En ole huomannut auton kulutuksenkaan juuri lisääntyneen, joten säästö on ollut merkittävä. Kokemukseni etanoliautoilusta on siis todella positiivinen.”